PreviousNext
Home > 🥓制品类 > 許記 環保鱈魚魚肉春卷15條(黑椒味)
1/1
Move closer to the mouse to enlarge the image

用認證嘅可持續發展野生深海鱈魚製造 煙煙韌韌 好味又健康

原味已經好好味 現再加入黑椒 更惹味 口味層次更豐富

 

香港製造

許記 環保鱈魚魚肉春卷15條(黑椒味)

ECOCODFISHSRGROLL1

Price

$39   

I need enquiry
Favourite

用認證嘅可持續發展野生深海鱈魚製造 煙煙韌韌 好味又健康

原味已經好好味 現再加入黑椒 更惹味 口味層次更豐富

 

香港製造